Moda na czytanie, moda na biblioteki

W ramach Tygodnia Bibliotek, 13 maja 2017r., mieszkańcy regionu mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego, który odbywał się na Rynku w Chełmży.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży, Starostwo Powiatowe oraz biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.

Podczas Festiwalu odbyły się spotkania autorskie, m.in. z Barbarą Bursztynowicz oraz lokalnymi pisarzami, konkursy plastyczne, kreatywne zabawy dla najmłodszych, występy kabaretu związane z książką i biblioteką oraz koncert Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej.  Uczestnicy Festiwalu wspólnie zaśpiewali piosenkę promującą biblioteki i czytelnictwo. Starosta Toruński oraz Prezes Związku Bibliotek Polskich wręczyli statuetki Honorowego Przyjaciela Biblioteki dla osób, które są zaangażowane we współpracę z bibliotekami i wspierają ich działania. Taką statuetkę otrzymała również Paulina Kowalska z Zakrzewka. Nie zabrakło także podziękowań dla bibliotekarzy. Każda biblioteka gminna promowała swoją działalność na stoisku. Wśród zaproszonych gości byli Wójtowie gmin powiatu toruńskiego. Nie zabrakło Wójta Gminy Łysomice, pana Piotra Kowala, który również odwiedził stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach.

Rozstrzygnięto dwa konkursy plastyczne. Pierwszy adresowany był do uczniów szkół podstawowych i polegał na wykonaniu ilustracji pierwszego skojarzenia związanego z tytułowym wyrażeniem „Moja biblioteka”. Drugi, skierowany był do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, i polegał na stworzeniu plakatu, promującego książkę i/lub bibliotekę. Wśród zwycięzców był Mikołaj Dorosiński z Turzna (1 miejsce), Radosław Osiński z Turzna (2 miejsce) oraz wyróżnienie otrzymała Wioleta Lesińska z Turzna.

 

Celem I Festiwalu Książek i Bibliotek Powiatu Toruńskiego była popularyzacja czytelnictwa i bibliotek oraz integracja społeczności naszego powiatu.