Grupa Zabawowa w Zakrzewku

Od kwietnia w bibliotece w Zakrzewku działa Grupa Zabawowa, do której uczęszczają małe dzieci wraz z rodzicami. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny Podczas tych zajęć dzieci uczą się pracy w grupie poprzez zabawę. Rodzice wymieniają się doświadczeniami, widzą swoje dziecko reakcjach z innymi dziećmi w grupie.

Podczas spotkań maluchy budują z klocków, rzucają piłeczkami, malują farbami, kredkami, paluszkami, lepią z plasteliny, dmuchają piórek, przechodzą przez tunel, tory przeszkód, nawlekają kuleczek, słuchają bajeczek.

Celem Grupy Zabawowej jest  wzmacnianie więzi, stymulacja rozwoju psychoruchowego przez wprowadzanie elementów zabaw i ćwiczeń dostosowanych do wieku dziecka oraz wsparcie opiekunów w ich roli rodzicielskiej.

   Bardzo ważne są te zajęcia dla dzieci oraz  rodziców, którzy chcieliby  spotykać się częściej.