Z okazji Dnia Głośnego Czytania (29 września) Gminna Biblioteka Publiczna organizuje Konkurs Głośnego Czytania dla uczniów klas II szkoły podstawowej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału - 1 pażdziernika, godz. 10.00 - sala teatralna w Łysomicach.

 

 

 

Nasza koleżanka Katarzyna Opalińska zdobyła I miejsce w tym konkursie, gratulujemy pięknego tabletu!!!!

 

„NIEZWYCZAJNI SĄ WŚRÓD NAS …”

konkurs powiatowy - V edycja                       

 

Organizator:

             Powiatowa i Miejska Biblioteka im. Juliana Prejsa w Chełmży

 

Cele:

 • Uzyskanie wypowiedzi o nieprzeciętnych mieszkańcach powiatu toruńskiego.
 • Utrwalenie ciekawych wspomnień  pokolenia dziadków i pradziadków.
 • Aktywizacja społeczności lokalnych.
 • Inspiracja do poszukiwań pozytywnych postaci  w najbliższym środowisku.
 • Promocja małych miejscowości  powiatu toruńskiego.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu toruńskiego, bez względu na wiek.
 • W konkursie mogą brać udział tylko osoby indywidualne.
 • Konkurs realizowany jest przez biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.
 • Praca powinna dotyczyć osoby (żyjącej obecnie), która wg autora pozytywnie wyróżnia się wśród mieszkańców. Mogą to być np.  postacie z ciekawą biografią, pasjonaci lub osoby  sławne, ludzie wykonujący ginące zawody, artyści, osoby, które osiągnęły sukces mimo przeciwności losu, itp. Mile widziane też będą  prace,  opisujące losy najstarszych mieszkańców powiatu.
 • Ze względu na formę prace  mogą być oceniane w dwóch kategoriach:
  • wypowiedź pisemna: np.: opowiadanie, wywiad, reportaż. Prace mogą być ilustrowane rysunkami, fotografiami czy notkami prasowymi.
  • wypowiedź multimedialna: np.: film, nagranie dźwiękowe, prezentacja PowerPoint.
 • Praca konkursowa winna  być dostarczona w wersji elektronicznej i zawierać tytuł pracy,  godło autora i tekst. Ilustracje mogą być dołączone do tekstu lub przesłane jako oddzielne załączniki. Osobno należy dołączyć   plik  z informacją zawierającą tytuł, godło autora,  jego imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy lub adres, oraz pieczątkę biblioteki macierzystej.
 • Na przedstawienie postaci autor winien uzyskać  pisemną zgodę bohatera wypowiedzi.  Dokument z  jego podpisem (w wersji papierowej) należy dostarczyć do najbliższej biblioteki publicznej.
 • Jury oceniające prace w każdej kategorii może wyodrębnić  grupy wiekowe.
 • Prace  należy dostarczyć do najbliższej biblioteki publicznej do 31 października br. . Do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży prace winny wpłynąć
  w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2013 r. na adres:  lemi100@wp.pl.
 • Złożenie pracy jest równoznaczne ze zgodą autora na jej publikację.
 • Organizator nie zwraca prac konkursowych.
 • Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja.
 • O dokładnym terminie podsumowania konkursu uczestnicy, bohaterowie wypowiedzi
 • i bibliotekarze zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

                    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY