HISTORIA FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTASZEWIE

 

Pierwszy zapis w dzienniku Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie datuje się na 6 marca 1957 roku. Miesiąc później w księdze inwentarzowej biblioteki znalazł się zapis pierwszych 1000 tomów książek. Z taką ilością książek zaczęła działać Biblioteka w Ostaszewie.

Do końca czerwca 1957 roku zarejestrowano 71 czytelników i wypożyczono 174 woluminy.

W roku 1982 dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej Zakładu Rolnego w Ostaszewie powiększono pomieszczenia biblioteczne. Biblioteka przez wiele lat zajmowała pomieszczenie o powierzchni 14 m2 . Powiększona biblioteka z powodzeniem służyła nie tylko upowszechnianiu czytelnictwa, ale umożliwiła organizowanie odczytów, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji bibliotecznych. W wycinku prasowym zamieszczonym w kronice biblioteki można przeczytać wypowiedź pani Reginy Sakrajdy, ówczesnej dyrektor Miejskiej i Rejonowej Bibliotekiw Chełmży. Pani dyrektor podkreśliła, że środowisko ostaszewskie było bardzo rozczytane,a procent wypożyczeń książek był najwyższy w całym regionie.

Pracownicy

Wieloletnim pracownikiem biblioteki była pani Mirosława Cieślewicz, która cieszyła się opinią dobrego organizatora czytelnictwa na wsi. W 1996 roku po odejściu pani Mirosławy na emeryturę bibliotekę prowadziła pani Barbara Urbańska, a w 1997 roku kierownictwo biblioteki objęła pani Małgorzata Krzyżelewska, która jednocześnie rozpoczęła studia bibliotekarskie na UMK w Toruniu. W październiku 1999 roku kierownikiem została absolwentka bibliotekoznawstwa UMK w Toruniu mgr Monika Wicherek.

Pomieszczenia biblioteczne

W 1998 roku biblioteka została przeniesiona do remizy OSP w Ostaszewie.  Czytelnia i wypożyczalnia zajmowały powierzchnię 56 m2, pomieszczenia były estetyczne i przytulne. Fakt, że Biblioteka znajdowała się na uboczu wsi,
w otoczeniu pięknego parku pozwał na organizowanie zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu.

W październiku 2010 roku biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Spółdzielnię Miszkaniową "Zgoda" w budynku sąsiadującym ze świetlica wiejską w centrum Ostaszewa. Obecnie powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi ok. 70 m2.

Sprzęt komputerowy

W 2006 roku zakupiono do biblioteki sprzęt komputerowy, który obecnie jest wykorzystywany do wprowadzania do systemu BIBLIOS księgozbioru biblioteki oraz do udzielania czytelnikom informacji zawartych w encyklopediach multimedialnych, które posiada biblioteka.

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach wraz z filiami przystapiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Oprócz szkoleń Fundacja Bila i Melindy Gates ufundowała sprzęt komputerowy, w który także została wyposażona nasza biblioteka. Otrzymaliśmy dwa zestawy komputerowe, wielofunkcyjną drukarkę HP oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Od wielu lat w bibliotece dostępny jest bezpłatny internet, w ostatnich dwóch latach finansowany był z programu "Orange dla bibliotek".

Działalność

Czytelnicy naszej biblioteki mają do dyspozycji warsztat informacyjny w tradycyjnej postaci, katalogi kartkowe, wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie, literaturę polską i obcą, popularnonaukową oraz literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Biblioteka gromadzi wycinki prasowe dotyczące naszej gminy oraz dokumenty życia społecznego, z których niejednokrotnie korzystają czytelnicy. Dbamy szczególnie o to, by nasi czytelnicy mieli dostęp do nowości wydawniczych i najbardziej popularnych wydawnictw. Zakup książek odbywa się przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łysomicach, ale każdorazowo zgłaszane jest zapotrzebowanie na pozycje poszukiwane przez czytelników. W miarę możliwości proponowane wydawnictwa zostają zakupione.

Biblioteka w Ostaszewie jest placówką, która zapewnia nie tylko możliwość korzystania z księgozbioru, ale także prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W różnorodnych formach pracy z czytelnikiem udział biorą chętnie zarówno dzieci jak i młodzież oraz dorośli. Organizowane są konkursy plastyczne, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wieczorki poetyckie, okolicznościowe spotkania, warsztaty i zajęcia plastyczne, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Biblioteka podejmuje współpracę ze szkołą podstawową organizując konkursy i spotkania, z kołem gospodyń ALEBABKI oraz z panią Sołtys i Rada Sołecką Ostaszewa.

Biblioteka brała udział w konkursie „Najlepsza Wiejska Biblioteka Publiczna Powiatu Toruńskiego w 2004 roku”. Konkurs zakończył się dla biblioteki wyróżnieniem i nagrodą.

W bibliotece w Ostaszewie udało się zerwać ze stereotypem, gdzie szara pani bibliotekarka
z koczkiem przemyka między regałami z zakurzonymi i przestarzałymi książkami. Nasza biblioteka jest otwarta dla czytelnika, staje się coraz bardziej nowoczesna i stara się sprostać wymaganiom obecnych czasów.