Historia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Turznie .            

 

W czasie II wojny światowej zaginął bogaty księgozbiór biblioteki Gajewskich - do 1946 r. właścicieli Turzna . Zachowała się jedynie fotografia biblioteki - jedyne dzisiaj świadectwo teraźniejszego księgozbioru . Poszukiwania książek nie dały rezultatu . Prawdopodobnie książki zostały wywiezione przez okupantów w nieznanym kierunku .

Po II wojnie światowej na podstawie Dekretu o Bibliotekach z 1947 r. w dniu 28 lutego 1948 r. powstała Biblioteka Publiczna w Turznie.

W bieżącym roku mija 60 lat od tej historycznej daty .

Początkowo biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie w dawnym pałacu Gajewskich .

Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. bibliotekę przeniesiono do lokalu po byłym Urzędzie Gminy , gdzie znajdowała się do września 2006 r. Od 17 września 2006 r. Wójt Gminy Łysomice pan Jarosław Bukowski zdecydował o przeniesieniu ze stuletniego budynku do nowo powstałej szkoły w Turznie. W dniu założenia biblioteki jej księgozbiór składał się z około350 tomów . Książek szybko przybywało i już w dwa lata później w bibliotece było 1700 woluminów .

Przybyło również czytelników . Głód książki polskiej w pierwszych latach powojennych był ogromny . Biblioteka pełniła bardzo ważną rolę kulturotwórczą w środowisku .

Wkrótce uruchomiono cztery punkty biblioteczne w miejscowościach : Brzeźno, Gostkowo , Kamionki Duże i Małe .

Przez kilka lat prowadzony był punkt sezonowy w Ośrodku Wczasowym „Kamionki Jezioro „ Trudno dziś ustalić , kto był pierwszym powojennym bibliotekarzem w Turznie . Prawdopodobnie biblioteką opiekował się ktoś społecznie . Z zachowanej dokumentacji wynika, że 1 kwietnia 1950 r. na stanowisku kierownika biblioteki została zatrudniona Maria Osińska .1 marca 1557 r. zastąpiła ją Aleksandra Pietkiewicz . Od 15 grudnia 1959 r. pracą biblioteki kierowała Teresa Mylke Przez krótki okres w bibliotece pracowali :Lucjan Lis , Ewa Rutkowska,Gertruda Ostrowska . W latach 1966 - 1972 turznieńską biblioteką kierowała Maria Różycka, w okresie 1 styczeń - 30 wrzesień 1973 r. Stanisława Polkun od 1 listopada 1973 r. Maria Muders , a od 20 października 1977 r. Ewa Pollun .

Duża częstotliwość zmian na stanowisku bibliotekarza oraz długie okresy przerw w obsadzie kadrowej nie sprzyjały zapewne dobremu funkcjonowaniu biblioteki. W swej historii biblioteka przeżywała więc wzloty i upadki.

Dwunastym z kolei pracownikiem biblioteki ( od 1 października 1981 r.) jest do chwili obecnej Barbara Szymańska.

Ostatnie lata to także okres wielu zmian w bibliotece . Z jednej strony znacznie wzrósł księgozbiór, który liczy obecnie około 12 000 tomów, z drugiej zaś strony zaistniała konieczność zamknięcia 3 punktów bibliotecznych . Z księgozbioru korzysta 450 czytelników. Rocznie jest wypożyczane około 6000 tomów książek . Biblioteka dysponuje niezłym księgozbiorem podręcznym i niezgorszą ofertą książek dla najmłodszych .

Od roku 2009 dostępna jest sieć komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu dla mieszkańców wsi, zrefundowana z programu Unii Europejskiej .

Ponieważ 70% czytelników stanowią dzieci i młodzież, to właśnie dla nich biblioteka przygotowuje konkursy czytelnicze , pogadanki, wystawki książek, przeglądy nowości książkowych, zabawy itp. Organizowane są również liczne spotkania dla dorosłych.