Historia Filii w Lulkowie

    Filia w Lulkowie jest instytucją kultury wpisaną od wielu lat w świadomość społeczności lokalnej. Wielu obecnych mieszkańców Lulkowa swoje dzieciństwo łączy głównie z aktywnie prowadzonym życiem biblioteki.
    Miejscowość, w której znajduje się przedmiotowa Biblioteka, jest wsią sięgającą swymi korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca tej osady pochodzi z 1414 roku. Z analizy dostępnych zapisków wynika, że niejaki Henryk Lulkau miał nadać nazwę tej wiosce, co jednak nie bardzo zdaje się być prawdopodobnym. Współcześnie funkcjonuje opinia, że jest to nazwa dzierżawcza,oznaczająca dawniej posiadłość (wieś, osada, pole, sioło, gród itp.) jakiegoś zapewne Lulka.
   Wieś Lulkowo jest położona w gminie Łysomice, która znajduje się w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie toruńskim. Obecnie na terenie gminy znajduje się 21 wsi zgrupowanych w 14 sołectwach. Jednym z sołectw jest Lulkowo położone w zachodniej części, ok. 10 km na północ od Torunia (por. Zdjęcie 1). Powierzchnia wsi stanowi 1064 ha (w tym 407 ha lasu) z liczbą 506 osób. Lulkowo sąsiaduje z takimi sołectwami, jak: Wytrębowice, Łysomice oraz Różankowo.
    Do wybuchu II wojny światowej w Lulkowie istniały: kuźnia, cegielnia parowa, bar, rzeźnia, posterunek policji. Zachowane dokumenty pozwoliły ustalić, że już w 1933 roku istniała straż pożarna.

 

Zdjęcie1. Położenie miejscowości Lulkowo na mapie Gminy Łysomice



Źródło: http://www.lysomice.pl/2237,szlaki-turystyczne.html (dostęp: 14.05.2015r.).
 

     Biblioteka Publiczna w Lulkowie powstała w 1947 roku z inicjatywy Heleny Augustowskiej pracownicy Urzędu Gminy w Lulkowie. Początkowo księgozbiór, składający się z około 300 woluminów, mieścił się w kilku szafach w pomieszczeniach gminnych, a Helena Augustowska pracowała na rzecz biblioteki społecznie. Biblioteka szybko się rozwijała i już po kilku miesiącach uruchomiono punkty biblioteczne w pobliskich miejscowościach.
  W 1949 roku zatrudniono pełnoetatowego pracownika biblioteki odciążając społecznie pracującą założycielkę biblioteki. Drugą bibliotekarką została Jadwiga Nowakowska. Księgozbiór filii zwiększał liczbę woluminów w szybkim tempie, szafy w pomieszczeniach gminnych przestały wystarczać i biblioteka otrzymała oddzielny lokal w pięknym lulkowskim pałacu.
    W nowej siedzibie rozpoczęła pracę trzecia już z kolei bibliotekarka – Stefania Milo, a od 1959 do 1979 roku stanowisko kierownika objęła Wiktoria Lipertowicz, która jako pracownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjęła dodatkowe obowiązki. To właśnie Wiktoria Lipertowicz swym umiłowaniem do książek przez 20 lat pełnej zaangażowania pracy w bibliotece doprowadziła ją do pełnego rozkwitu. Biblioteka w tym czasie trzy razy zmieniała swoją lokalizację.
    Z chwilą kiedy podjęto decyzję o przeniesieniu Urzędu Gminy z Lulkowa do pobliskich Łysomic, wieś zaczęła tracić swą dawną pozycję. Wszystkie instytucje stopniowo zmieniały swoje miejsce urzędowania. Filia początkowo została przeniesiona do pomieszczeń poprzednio zajmowanych przez Urząd. Nowy lokal wkrótce okazał się zbyt ciasny. Następowały kolejne przeprowadzki, najpierw do prywatnego domu, a następnie do dużej sali na parterze w zabytkowym pałacu. W każdym z tych pomieszczeń biblioteka tętniła życiem, działało Koło Przyjaciół Biblioteki, odbywały się spotkania z pisarzami, poetami, publicystami oraz aktorami.
   W roku 1979 pożegnano oddaną bibliotece i wiejskiemu środowisku pracownicę Wiktorię Lipertowicz, która przeszła na emeryturę. Od tej pory w bibliotece miały miejsce częste zmiany personalne.
   Rok 1985 przyniósł ze sobą nowe rozwiązania. Decyzją Gminnej Rady Narodowej biblioteka w Lulkowie przestała pełnić funkcję gminnej placówki, a stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach.
   Jednoczesna zmiana lokalu i pracownika w 1991 roku stała się zmianą długotrwałą. Od tego czasu funkcję bibliotekarza pełni nieprzerwanie od 24 lat Jolanta Rumocka (por. Zdjęcie 2).
   Od wielu lat Biblioteka Publiczna w Lulkowie jest jedyną placówką kulturalną działającą na terenie wsi. Ten fakt w zasadniczy sposób wyznaczył jej zadania i formy pracy. Filia pełni nie tylko rolę biblioteki, ale także domu kultury, miejsca spotkań i świetlicy.